Disputationer

Disputation - Marcus Buggert

2014-04-0308:30 Föreläsningssal 4U (Solen) Alfred Nobels Allé 8, Karolinska institutet HuddingeCampus Flemingsberg

Interdisciplinary characterization of T cell dynamics in HIV infection

Huvudhandledare

Docent Annika Karlsson, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk mikrobiologi

Opponent

Professor Sarah Rowland Jones, University of Oxford, Weatherwall Institute of Molecular Medicine

Länkar