Disputationer

Disputation - Malin Vading

This page in English
2016-05-2709:00 Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg

"Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli – Multidrug- Resistance and Different Aspects of Invasive Infections"

 

Handledare:

Docent Christian G Giske, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi

Bihandledare:

Docent Pontus Nauclér, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Infektionssjukdomar

Professor Mats Kalin, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Infektionssjukdomar

Opponent:

Professor Niels Frimodt-Møller, Köpenhamns Universitet, Enheten för Klinisk Mikrobiologi

Betygsnämnd:

Docent Christina Åhrén, Göteborgs Universitet, Enheten för Infektionssjukdomar

Docent Robert Schvarcz, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Enheten för Infektionssjukdomar

Docent Carl-Johan Treutiger, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Enheten för Infektionssjukdomar