Disputationer

Disputation - Lisa Arodin Selenius

2015-12-1111:00 Föreläsningssal 7B, Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg

Redox processes and oxidative stress in cell and tissue damage

 

Huvudhandledare:

Mikael Björnstedt, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för patologi

Bihandledare:

Olof Danielsson,  Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för patologi

Opponent:

Docent Maria Shoshan, Karolinska Institutet

Betygsnämnden:

Professor Ralf Morgenstern, Karolinska Institutet

Docent Joakim Bergström, Uppsala universitet

Professor Hans-Erik Claesson, Karolinska Institutet

Contact person: Lisa Arodin