Disputationer

Disputation - Ibrahim El-Serafi

2014-09-0509:30 Föreläsningssal R64, Karolinska universitetssjukhuet, HuddingeCampus Flemingsberg

Genetic and Metabolic Studies Towards Personalized Conditioning Regimen Prior To Stem Cell Transplantation

Huvudhandledare: Professor Moustapha Hassan, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för kliniskt forskningscentrum

Opponent: Professor Jeannine McCune, University of Washington, Department of Pharmacy

Contact person: Ibrahim El Serafi

Länkar