Disputationer

Disputation - Dara Khorshed Mohammad

2015-05-2913:00 Föreläsningssal B64, Karolinska universitetssjukhuset HuddingeCampus Flemingsberg

Role of AKT/PKB and 14-3-3 in the regulation of B cell receptor signaling and signalosome assembly

Huvudhandledare:

Professor C.I. Edvard Smith, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för kliniskt forskningscentrum, NOVUM

Opponent:

Professor Lena Claesson Welsh, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik & patologi

Contact person: Edvard Smith

Länkar