Konferenser och symposier

Att ansöka om disputation - Ett seminarium för forskarstuderande som ska disputera inom kort

2014-06-0315:00 Campus Huddinge, Föreläsningssal H2 (Grön) Alfred Nobels Allé 23Campus Flemingsberg

Att ansöka om disputation - Ett seminarium för forskarstuderande som ska disputera inom kort

Docent Erik Sundström, ordförande i disputationskommittén vid KI kommer under seminariet att prata om vad som bör beaktas inför disputationsprocessen. Han kommer bl.a. prata om kraven som finns för att disputera på Karolinska Institutet, om hur disputationsansökan bör förberedas och hur man föreslår en lämplig betygsnämnd och opponent. Dessutom kommer psykoterapeuten Kristina Fredriksson från studenthälsan prata om hur man förebygger och hanterar stress inför disputationen.


Som forskarstuderande kommer du ha en unik möjlighet att ställa frågor angående disputationsprocessen.   

Länkar