Kalender

E.g., 2018-07-23
E.g., 2018-07-23

Onsdag 22 Augusti

14:30

Open Scientific Seminar Series: Ny kunskapsorganisation inom SLL och nationellt: utmaningar och möjligheter för läkemedelskommittéerna

Sjöqvist Library C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine "Ny kunskapsorganisation inom SLL och nationellt: utmaningar och möjligheter för läkemedelskommittéerna" Associate professor MScPharm Björn Wettermark, Stockholm Healthcare Region Aims with Open...
Föreläsningar och seminarier

Torsdag 15 November

09:00 till 16:00

CIMED seminariedag

Birkeaulan
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
- SAVE THE DATE - Välkommen till CIMED:s seminariedag den 15 november i Birkeaulan! Preliminärt program kl. 9-16: Förmiddag: Presentationer: klinisk forskning och CIMED stödda infrastrukturer vid Campus Flemingsberg Eftermiddag: Workshops –diskutera framtida CIMED utlysningar Poster session och...
Föreläsningar och seminarier

Onsdag 5 December

14:30

Open Scientific Seminar Series: Konsten att examinera med snille och smak: klinisk farmakologi i läkarprogrammets sluttentamen

Sjöqvist Library C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine "Konsten att examinera med snille och smak: klinisk farmakologi i läkarprogrammets sluttentamen." Med. dr. överläkare Marie-Louise Ovesjö-Håkansson, Kvalitet och verksamhetsutveckling,...
Föreläsningar och seminarier
E.g., 2018-07-23
E.g., 2018-07-23