Skip to main content

Intervju: Paolo Parini

Roll: Avdelningschef, professor, överläkare/ Avdelning: Klinisk kemi

Jag ville bli kärnfysiker från början..

Hur länge har du varit på KI?

Sedan 1 september 1991.

Vad gjorde du innan du började på LabMed?

Jag var doktorand och postdoc på institutionen för medicin och sen läkare på endokrinkliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Tyvärr börjar jag dagen genom att öppna mailen när jag är på VÄG till jobbet. Sen beror det på vilka olika möten jag har. Det är överlag mycket möten. Dagarna består delvis av klinikuppdrag och delvis organisation kring avdelningen, arbete med utbildning och konferenser. Jag är ordförande i Scandinavia Society for Atherosclerosis Research, där jag organiserar olika saker. Och sen arbetet med forskning på det.

Vad tycker du är fördelen med att jobba på LabMed?

Man är nära den kliniska verksamheten, men har mer flexibilitet att bedriva sin egen forskning.

Vilken är den viktigaste egenskapen hos en chef?

Att lyssna och förstå vad andra försöker förmedla. Att vara rättvis och konsekvent.

Varför valde du läkaryrket?

Jag har alltid varit nyfiken hur den biologiska klockan fungerar, att hitta fel och ”laga dem”. Jag är mycket mer intresserad av att bota sjukdomar än själva individen. Under gymnasiet bestämde jag mig för att bli kärnfysiker men insåg att det är för begränsat. Men i läkarvetenskapen ingår lite av allt från matematik, kemi och fysik till psykologi, psykiatri och filosofi. Läkare är en person som ska ha 360 grader kunskap och känslighet. Kärnfysiker är för torra för min smak. Fast det är många läkare som är mer som kärnfysiker också.

Var det studier och jobb som gjorde att du flyttade till Sverige?

Ja. Jag var egentligen på väg till USA, San Diego men fick möjligheten att välja mellan det och Stockholm och då valde jag Stockholm. Sverige var på den tiden ett ledande land inom klinisk forskning och det var det som lockade. Min läkarexamen och första specialkompetens inom matsmältningsorgan skaffade jag på Bologna Universitet i Italien. Sen kom jag hit till Sverige och kompletterade min legitimation till svensk läkarlegitimation och slutligen skaffade jag även min andra specialkompetens.

När har du som roligast på jobbet?

När jag börjar dagen. Det är roligt att skapa förutsättningar som gör att andra kan växa och förverkliga sina idéer - och att jag kan göra detsamma.