Skip to main content

Intervju: Fredrik Holmström

Roll: Doktorand / Avdelning: Klinisk mikrobiologi

Den största utmaningen med forskning är att få tiden att räcka till.

Hur länge har du varit på KI?

Jag började min resa på KI 2007 som sommarstudent. Efter att ha utfört enklare laborativa moment och lärt mig grunderna fick jag egna projekt som var intressanta och därför stannade jag i gruppen som student och sen praktikant. Under 2009 gjorde jag examensarbete på KI i samma labb där allt började och sedan 2011 har jag varit registrerad doktorand.

Vad gjorde du innan du började på LabMed?

Jag studerade molekylärbiologi på Stockholms Universitet.

Vad är det som är så intressant med molekylärbiologi?

Virus har fascinerat mig ända sen jag började läsa biologi på gymnasiet. Den stora anledningen till att jag valde att studera molekylärbiologi är mitt intresse kring virus. Hur virus fungerar, hur de kan undvika immunförsvaret och även utveckla botemedel och/eller vaccin mot dessa. Mina studier på molekylärbiologisk linje där jag inriktade mig på immunologi och virologi har resulterat i att jag idag forskar inom vaccinframtagning. Ett område som är både intressant och nödvändigt i min mening.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

En vanlig arbetsdag startar med att titta igenom mailen och se till att upprätthålla kontakt med såväl handledare och samarbetspartners. Därefter är det dags för att lägga upp dagens laborativa arbete i mer detalj för att sedan starta med laborationerna. Den korta lunchen är ett välförtjänt avbrott innan jag kastar mig in i labbet igen för att slutföra dagens laborationer. Den tid som återstår av dagen fylls med bearbetning av resultat och förberedelse inför morgondagens arbete samt att titta igenom en och annan intressant vetenskaplig artikel.

Vad tycker du är fördelen med att jobba på Lab. Med?

Som på många akademiska lab är det att få möjlighet till att vara kreativ och lägga upp sina egna studier och på så sätt stilla nyfikenheten för ett tag.

Vad är största utmaningen med att forska på KI?

Den största utmaningen är att få tiden att räcka till. Möjligheten att göra mycket intressanta studier gör att tiden snabbt fylls upp och det är svårt att hinna med allt det man vill och måste göra

När har du som roligast på jobbet?

Som roligast har jag när allt fungerar och man i slutänden kan koppla ihop lyckade studier där resultat och slutsatser genererar att man ser och förstår ett större perspektiv.