Skip to main content

Intervju: Eva Sillerström

Roll: Universitetsadjunkt / Avdelning: Klinisk mikrobiologi

Studenterna är väldigt motiverade på den här nivån. De har ju valt att studera någonting de är aktivt intresserade av.

Hur länge har du varit på KI?

Sen 1978, dvs 35 år!

Vad gjorde du innan du började på LabMed?

Jag jobbade som biomedicinsk analytiker på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Varför sökte du dig hit?

SVA skulle flytta till Uppsala och jag ville inte flytta från Stockholm. Så jag sökte mig hit till Laboratoriemedicin i Huddinge. Det var en forskningstjänst och helt nya lokaler.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Väldigt varierande. Om det är undervisning på labb, behöver man vara här tidigt och göra i ordning, det är skönt att ta en kopp kaffe och läsa mailen innan undervisningen börjar. Det är mycket administration, så som göra schema, boka lokaler och föreläsare. Tenta rättning och göra tentor. Skriva kursplaner, göra kursbudget samt uppdatera kurswebben.

Jag är ansvarig för verksamhetsförlagdutbildning, så det innebär besök på olika privata labb och kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset. Mina vuxna barn som pluggar brukar säga: ”Oj vi ska ha tenta” och då kan jag säga: ”Oj jag måste göra en tenta”. Man har ju en deadline oavsett!

Jobbet kräver överlag mycket planering.

Hur ser studenterna på KI och vår institution?

Nu är det bara BMA (Biomedicinska analytikerutbildningen) som är på vår institution. På ex tandläkarprogrammet sker bara en del av undervisningen på Labmed. Studenterna har nog mer åsikter om mig som lärare och min avdelning. Men överlag verkar de nöjda med KI, vi tar väl hand om våra studenter.

Vad är den största utmaningen med att undervisa på KI?

Det är ett högt rankat universitet. Utbytesstudenter vill verkligen komma hit och har höga förväntningar på KI. Studenterna är ju väldigt motiverade på den här nivån. De har ju valt att studera någonting de är aktivt intresserade av, jämfört med gymnasiet. Det man konkurrerar med är ju digitala medel. När man undervisar kan studenter sitta och googla i ämnet och ställa kluriga frågor. Man blir ju aldrig fullärd.

Är det problem med fusk?

Inget stort problem med fusk, men klart att det händer. Men där kommer ju de digitala medlen till ens fördel och stöd. Det finns ju system där man kan kontrollera så rapporter inte plagieras från internet osv. Vi har flera tentavakter vid skriftliga examinationer som går runt och kollar så det inte fuskas. Men studenter får ju gå på toaletten och vi visiterar ju inte studenter, så det är svårt att komma åt allt fusk. Vi skulle vilja ha en störningssignal nere i skrivsalen, för att studenterna inte ska kunna fuska via mobiler.

När har du som roligast på jobbet?

Labbundervisning är kul. Man vet aldrig vad som händer, man vet aldrig vilka frågor man kan få och det ger lite utmaning. Det är praktisk och teoretisk undervisning tillsammans. Sen är det ett härligt gäng på avdelningen (för Mikrobiologi) och det är kul med alla dessa unga, hungriga doktorander. Jag har också fördelen att ha ett ganska stort kontaktnät över hela KI, Karolinska Sjukhuset, och sjukhus över hela Stockholmsområdet i och med att vi har en verksamhetsförlagd utbildning. Sen att man träffar så många olika nationaliteter på KI, det är ett privilegium.