Institutionsledning

This page in English

Ledningsgruppen består av prefekt,  stf prefekt, institutionens samtliga avdelningschefer, administrativ chef, GUA och HR-ansvarig. Gruppen träffas regelbundet och är ett beslutsfattande organ.

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-585 810 31
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

Professor/överläkare

Mikael Björnstedt

Telefon: 08-585 838 09
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Mikael.Bjornstedt@ki.se

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Avdelningschef

Thomas Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Thomas.Gustafsson@ki.se

Professor/verksamhetschef

Moustapha Hassan

Telefon: 08-585 838 62
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Moustapha.Hassan@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Personalansvarig

Martina Lystedt

Telefon: 08-524 887 09
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: martina.lystedt@ki.se

Universitetsadjunkt, adj

Andreas Matussek

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: andreas.matussek@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Kommunikatör

Christina Sandström

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sandstrom@ki.se

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

Projektledare

Lise-Lotte Vedin

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Lise-lotte.Vedin@ki.se

Universitetslektor

Maria Watter

Telefon: 08-524 836 23
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Maria.Watter@ki.se

Ledning