Information om covid-19

För dig som deltar i forskningsstudien: Fysisk kapacitet och hälsa.

  • Vi desinficerar alltid våra händer både före och efter kontakt med deltagare.
  • Vi desinficerar all testutrustning före och efter varje deltagares användning.
  • Testledarna bär visir/munskydd för din och vår säkerhet.
  • Det finns alltid handsprit tillgänglig för dig som deltagare.

Om du har förkylning med luftvägssymtom, feber eller hosta ska du inte komma på testningen utan stanna hemma. Ring 08-524 835 14 om du behöver omboka ditt besök.