Halvtidskontroll - forskarutbildningen

This page in English

Halvtidskontroll genomförs för att kontrollera att doktorandens utbildningsmål går framåt. Halvtidskontrollen ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen. 

Bilagor / Appendices

Handledare och doktorand ser till att nämnden får handlingar i god tid före halvtidsseminariet.

Lämna ansökan till institutionens utbildningsadministratör för forskarutbildning, Alfred Nobels Allé 8, plan 8, minst 3 veckor innan halvtidskontrollen f v b till studierektor och prefekt för underskrift.

 

Följande dokument ska bifogas:

  • Beskrivning av vetenskaplig progress och lärandeprogress inom forskarutbildningsprojektet (2-4 sidor), 
  • Litteraturöversikt över forskningsområdet (i normalfallet ca 8 sidor exkl referenser) 
  • Plan för den fortsatta utbildningen (1-2 sidor)
  • Reflektion över etiska överväganden inom projektet (Denna mer omfattande sammanfattning är obligatorisk för alla doktorander som genomför sin halvtidskontroll fr.o.m. 1 april 2015. För halvtidskontroller som genomförs före detta datum får de tidigare instruktionerna följas, nämligen: Sammanfattning av vetenskaplig grund, progress inom projektet och planer för den fortsatta utbildningen (4-6 sidor), inklusive referenser till etiktillstånd samt förteckningar över artiklar och manuskript (Titel, författare, tidskrift, år, volym, sidor)
  • Individuell studieplan (den ursprungliga eller om det finns en uppdaterad studieplan)
  • Utdrag ur Ladok (en ny utskrift)
  • Kopia av årlig uppföljning/ar
  • Kopior av samtliga etiktillstånd (både ansökan och besluten)
  • Ev. publikationer och manuskript som ska ingå i halvtidskontrollen.
  • Kopia på hela ansökan med bilagor skickas till nämndens ledamöter minst två veckor innan halvtidskontrollen. Instruktion för nämnd vid halvtidskontroll samt blankett för halvtidskontroll (protokoll) ska också tillsändas nämndens ledamöter.

Ansökningsblankett

Blankett Halvtidskontroll

Utbildningsadministratör

Arja Kramsu

Telefon: 08-524 836 44
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Arja.Kramsu@ki.se