Skip to main content

Grattis Anna Wiik - Årets bästa lärare på sjuksköterskeprogrammet!

Anna Wiik - lärare på sjuksköterskeprogrammet har vunnit pris för "årets bästa lärare"

Grattis till utnämningen! Hur går den här omröstningen till?Anna Wiik, avdelningen för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin

Jag förstår det som att Sjuksköterskesektionen av Medicinska föreningen (SSEK) har låtit studenter på sjuksköterskeprogrammet nominera de lärare de tycker förtjänar utmärkelsen "Årets bästa lärare". Dessa nomineringar har getts till personer som de tycker ha kämpat lite extra för att studenterna ska få en bra utbildning, som har arbetat hårt och brunnit för sitt yrke och sina studenter. Om sedan styrelsen röstade eller hur de valde från nomineringarna vet jag inte. Jag tror att det här är ett nytt pris som de har infört.

Varför tror du (eller vet du) att just du vann?

Jag vet inte varför just jag vann. Jag tror att studenterna uppskattar upplägget på den 8-veckors kurs som jag ansvarar för i anatomi och fysiologi. Studenterna brukar tycka att det är en väldigt tuff och krävande kurs, men att den är tydlig och har en klar struktur. Varje område börjar med en självstudiedag där de har tillgång till mycket material på pingpong, utöver kursboken. På pingpong har jag för varje område lagt upp en inspelad föreläsning som tar upp det viktigaste på det området, samt att det finns youtube-klipp och självtest. Det följs sedan av föreläsning på plats och någon form av seminarium där studenterna själva jobbar med stöd av lärare. Jag försöker under kursen variera hur semiarierna går till.

Min tanke är att erbjuda många olika alternativ för lärandet (såsom kursbok, gruppdiskussioner, skriftliga inlämningar, filmer, inspelade föreläsningar, vanliga föreläsningar, begreppskartor), så att studenterna ska hitta det som fungerar för dem.

Sedan brukar jag få bra utvärdering på mina föreläsningar. Kanske för att jag inte bara föreläser utan regelbundet bryter av med aktiviteter där studenterna måste jobba själva med att förklara det vi gått igenom. Det tror jag att de lär sig mycket på. Jag försöker få till en stämning som gör att de vågar fråga så att det blir lite diskussion, trots att det är en stor grupp.

Hur länge har du undervisat?

På sjuksköterskeprogrammet har jag undervisat sedan hösten 2010 när programmet startade om. Fram till våren 2014 var jag ansvarig för distans-delen av kursen, sedan för campus-delen. Innan dess har jag undervisat på avdelningens olika kurser i anatomi och fysiologi sedan doktorandtiden med start ca 2003, framför allt på BMA-programmet.

Vad är det roliga och utmaningen med att undervisa?

Det allra roligast tycker jag är att ha fria händer att utveckla kurser och testa nya idéer. Och att träffa alla studenter och tvingas hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker utifrån deras frågor och erfarenheter.

Vilka råd har du till andra lärare som också vill satsa på att få den här utnämningen?

Ja du, bra fråga. :) Var tillgänglig och lyssna på studenterna, svara på mail och pim snabbt. Våga testa olika pedagogiska knep eller tekniker. Var glad och positiv!

Att vara ansvarig för en distanskurs var väldigt lärorikt. Där insåg jag hur viktigt det var att svara snabbt på deras pim/mail eftersom det var deras sätt att få kontakt med läraren. Där lärde jag mig också att våga använda teknik. Det är inte så svårt att spela in ljud till en föreläsning eller göra en liten introduktionsfilm.

En nominering - Annica Lindkvist!

Vi vill också uppmärksamma Annica Lindkvist, även hon på institutionen för laboratoriemedicin, som blev nominerad i samma kategori "årets bästa lärare på sjuksköterskeprogrammet". Grattis Annica!