Skip to main content

Framtidens utbildare på LabMed 2015

Grattis Anna Wiik, Maria Westerståhl, Maria Watter och Georgios Panagiotidis som har gått färdigt KI:s utbildningssatsning på Framtidens utbildningsledare.


Fr. vänster Anna Wiik (klinisk fysiologi), Maria Westerståhl (klinisk fysiologi), Maria Watter (klinisk kemi) och infälld Georgios Panagiotidis (klinisk farmakologi)

Framtidens utbildningsledare

 • Utbildningen vänder sig till vetenskapligt och pedagogiskt skickliga personer vid KI med stort intresse för ledarskaps- och utbildningsfrågor.
 • KI:s prefekter nominerar deltagare varav ett 30-tal sedan väljs ut. Deltagare ska vara disputerad, ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet samt en KI anknytning (anställd eller anknuten som kliniskt verksam). Vidare rekommenderas att de som nomineras har, eller kan erbjudas möjlighet till, ledarskapsuppdrag inom institution, program eller innehar funktion i KI:s beslutande organ/FoUU uppdrag under projektiden. Urvalet för deltagande baseras på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Målsättningen med Framtidens utbildningsledare är att deltagarna bättre ska:
  -förstå och kan använda de centrala regelverk som styr utbildningsverksamheten
  -reflektera över KI:s formella och informella besluts- och organisationsstruktur
  -utveckla och förbereda sitt pedagogiska och akademiska ledarskap
  -identifiera karriärsstrukturer och beskriva karriärmöjligheter för utbildningsledarskap vid KI
  -utveckla livaktiga och hållbara personliga nätverk för att understödja sin framtida karriärsutveckling vid KI.

Läs mer om utbildningen på internwebben