Skip to main content

Forskning - TIM

Målsättning

  • Stödja CAST i kliniska frågeställningar för att förbättra överlevnad och livskvalité för patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.
  • Utveckla och etablera ett center för monitorering av patienter före och efter aHSCT och följa de patienter som erhåller immunterapi på CAST.
  • Utveckla och erbjuda immunoterapeutiska behandlingar för adaptiv T-cells terapi.
  • Tillhandahålla och bygga nya plattformar för att mäta immunrespons.
  • Erbjuda en plattform för att utprova nya läkemedel och strategier för immunoterapi inför kliniska Fas 1-studier.

Forskargrupper

Mark Maeurer

Jonas Mattsson

Olle Ringdén