Skip to main content

Forskargruppen inom viral hepatit

I vår forskargrupp som leds av Matti Sällberg studerar vi hur hepatitvirus orsakar sjukdom och hur kroppen reagerar på infektionen samt vilka faktorer som bidrar till utläkning och/eller kontroll av sjukdomen.

Vi fokuserar både på grundläggande frågeställningar men även framtagning av nya behandlingsmetoder. Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten både inom akademi och läkemedelsindustri. Den translationella forskningen utförs i samarbete med enheten för infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Universitetssjuhuset i Linköping.

Virus-orsakad heptatit är ett globalt hälsoproblem med omkring 500 miljoner infekterade människor. De virus som främst orsakar leverinflammation är hepatit A, B, C, D och E. Infektionen kännetecknas av mild till svår sjukdom, inklusive gulsot, feber, muskelvärk, illamående, trötthet, kräkningar, fettlever, skrumplever, leversvikt och levercancer. Hepatitvirus kan delas in i två grupper beroende på hur virus överförs människor emellan. Hepatit A och E, överförs fekalt-oralt (t.ex. intag av förorenat vatten och livsmedel) och hepatit B, C och D överförs huvudsakligen parenteralt (t.ex. smittat blod). Förebyggande åtgärder är tillgängliga genom profylaktiska vacciner mot hepatit A, B och D men inte för hepatit C och E. Antivirala behandlingar finns för hepatit B, C och D, dock med varierande behandlingssvar beroende på infekterande virusvariant.

Forskargruppsledare Matti Sällberg

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Gruppmedlemmar

Gustaf AhlénProjektledare
Lisbeth BarkholtAnknuten
Erwin BrenndörferAnknuten
Lars FrelinForskare
Catharina HultgrenForskningssamordnare
Markus KrantzAnknuten
Panagiota MaraveliaForskningsassistent, UF
Anna PasettoLektor
Matti SällbergProfessor/biomedicinsk analytiker
Jonas SöderholmAnknuten

Forskningstekniker

 • Transgenteknologi
 • Cellodling
 • Enzyme-linked immunosorbent spot (ELISPOT) assay
 • FluoroSpot assay
 • Flödescytometri
 • Intracellulär cytokine färgning (ICS)
 • Pentamer färgning
 • Proliferation assay
 • Cytotoxicity assay (51Cr release assay)
 • Kloning
 • RT-PCR
 • Sekvensering
 • Isolering av DNA och RNA
 • Agaros gel eletrofores
 • Enzyme Linked Immunosorbant assays (ELISA)
 • Western blot
 • In vivo imaging (IVIS)
 • Histologi

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Vinnova, Stockholms läns landsting, Svenska Läkaresällskapet, Goljes minnesfond, Åke Wibergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademin, Ruth och Richard Julin stiftelse, Stiftelsen Lars Hierta Minne, Magnus Bergwalls stiftelse, Svenska sällskapet för medicinsk forskning, Professor Nanna Svartz stiftelse, ChronTech Pharma AB, Privata donationer

Undervisningsuppdrag

Biomedicinska analytikerprogrammet, Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet

Utvalda publikationer

Therapeutic DNA vaccination using in vivo electroporation followed by standard of care therapy in patients with genotype 1 chronic hepatitis C.
Weiland O, Ahlén G, Diepolder H, Jung M, Levander S, Fons M, et al
Mol. Ther. 2013 Sep;21(9):1796-805

A heterologous prime/boost vaccination strategy enhances the immunogenicity of therapeutic vaccines for hepatitis C virus.
Fournillier A, Frelin L, Jacquier E, Ahlén G, Brass A, Gerossier E, et al
J. Infect. Dis. 2013 Sep;208(6):1008-19

A synthetic codon-optimized hepatitis C virus nonstructural 5A DNA vaccine primes polyfunctional CD8+ T cell responses in wild-type and NS5A-transgenic mice.
Holmström F, Pasetto A, Nähr V, Brass A, Kriegs M, Hildt E, et al
J. Immunol. 2013 Feb;190(3):1113-24

23024278

21813471