Forskargruppen inom LXR

This page in English

Vi studerar hur LXR-signalering påverkar metabolism, inflammation och cancer, samt förstå de molekylära mekanismer som är kopplade till LXR:s roll i hälsa och patofysiologi

Ny kunskap om oxysterolreceptorna, lever X receptor alfa och beta (LXRα and LXRβ), har identifierat dessa som intressanta målgener inom läkemedelsutveckling. Läkemedel riktade mot LXR representerar nya strategier för att förhindra och bättre behandla metabola och inflammatoriska sjukdomar inklusive cancer. De första studierna på LXR-receptorerna påvisade nyckelfunktioner inom kolesterol- och fettmetabolism, främst via LXRα.  Utöver detta kontrollerar LXR både sockeromsättning och energihomeostas, där LXR reglerar gener viktiga för dessa molekylära signalvägar. Möjligen är de mest intressanta områdena för LXR-medierad terapi inflammatoriska sjukdomar och cancer. LXRs roll i regleringen av inflammatoriska responser har påvisats i flera nya studier i vilka LXR bevisats dämpa inflammation och ändra immunresponsen i olika populationer av immunceller. LXR har även en viktig roll inom cancerbiologi och cancerimmunologi där receptorna inhiberar celltillväxt. Något överraskande förefaller tumörer tillverka substanser som ändrar LXR:s aktivitet, något som leder till dämpad immunrespons mot tumörens tillväxt.

Forskargruppsledare Knut Steffensen

Forskare

Knut R. Steffensen

Telefon: 08-585 812 77
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Knut.Steffensen@ki.se

Gruppmedlemmar

Namn Titel
Knut R Steffensen Forskare

Forskningstekniker

  • Molekulär biologi
  • In vivo djurtekniker

Externa bidragsgivare

EU-FP7, Vetenskapsrådet, KaroBio, Karolinska Institutet Board of Science

Undervisningsuppdrag

Program direktör DECS (Developmental Biology and Cellular Signalling), utbildningsprogrammet på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Targeting liver X receptors in inflammation.
Steffensen K, Jakobsson T, Gustafsson J
Expert Opin. Ther. Targets 2013 Aug;17(8):977-90

Liver × receptor ligands disrupt breast cancer cell proliferation through an E2F-mediated mechanism.
Nguyen-Vu T, Vedin L, Liu K, Jonsson P, Lin J, Candelaria N, et al
Breast Cancer Res. 2013 Jun;15(3):R51

The oxysterol receptors LXRα and LXRβ suppress proliferation in the colon.
Vedin L, Gustafsson J, Steffensen K
Mol. Carcinog. 2013 Nov;52(11):835-44

LXRβ activation increases intestinal cholesterol absorption, leading to an atherogenic lipoprotein profile.
Hu X, Steffensen K, Jiang Z, Parini P, Gustafsson J, Gåfvels M, et al
J. Intern. Med. 2012 Nov;272(5):452-64

Liver X receptor biology and pharmacology: new pathways, challenges and opportunities.
Jakobsson T, Treuter E, Gustafsson J, Steffensen K
Trends Pharmacol. Sci. 2012 Jul;33(7):394-404

KemiKlinisk kemiMolekylär onkologi