Forskargruppen inom Integrativ klinisk fysiologi

This page in English

Syftet med forskningen i vår grupp är att skapa en större förståelse för de biologiska mekanismer som ligger bakom förändrad fysisk kapacitet, hjärt- och skelettmuskelns ombyggnad vid förändrad fysisk aktivitet hos friska (unga) individer, vid åldrande samt vid olika sjukdomar som t.ex. hjärtsvikt och intensivvårdsavdelning (IVA) patienter.

För mer information, läs vår engelska sida. Se länk ovan.

Forskargruppsledare Thomas Gustafsson

Gruppmedlemmar

There was a problem connecting to the web service, please try again later.

CellbiologiFysisk aktivitetMetabolismÅldrande