Forskargruppen inom fysisk aktivitet och hälsa

This page in English

Det övergripande syftet med vår forskning är att öka kunskapen om hur fysisk aktivitet kan förbättra människors hälsa med fokus på bakomliggande mekanismer.

Vi undersöker:

- vilka stimuli som föreligger, och vilka signaleringsvägar som aktiveras vid fysisk aktivitet

- hur signaleringsvägar, celler respektive organ samspelar

 - hur fysisk aktivitet påverkar ”hard endpoints som t ex kapillärisering, muskelmassa, fettmassa, syrgastransport och fysisk arbetsförmåga

- hur effekten av fysisk aktivitet påverkas av tex kön, ålder, genetik, nutrition, typ och dos av fysisk aktivitet samt av sjukdom?  

Forskningen täcker området från helkroppsperspektivet till molekylär nivå samt har även inslag av epidemiologi. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskargruppen Integrativ Klinisk Fysiologi vid samma avdelning samt med Fysiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

Forskargruppsledare Eva Jansson

Professor, senior

Eva Jansson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Eva.Jansson@ki.se

Gruppmedlemmar

Seher AlamAssistent m utbildningsbidrag
Mona EsbjörnssonForskare
Helene FischerForskare
Eva JanssonProfessor, senior
Mats LiljaProjektsamordnare
Andreas MonteliusUniversitetsadjunkt
Barbara NormanForskare
Håkan RundqvistForskningsassistent
Anna StrömbergDoktorand
Maria WesterståhlUniversitetslektor

Forskningstekniker

  • Invasiva och och icke- invasiva metoder för studier av organfunktion hos människa, tex: Arbetsfysiologiska tester, tex aerob och anaerob arbetsförmåga samt styrka, Biopsitekniker för skelettmuskel, fettväv, hjärta, Ergospirometri, Kateteriseringstekniker för studier av organfunktion, Hjärt- och kärlfunktion, tex ultraljudsbaserade tekniker

  • Metoder för studier av vävnader och celler, tex: Biokemiska och molekylärbiologiska tekniker, Cellodlingstekniker, Histo- och immunohistokemiska tekniker
  • Bioinformatik
  • Fysisk aktivitetsmätning: Accelerometer, Enkät, Dagbok
  • Kostanalys
  • Kroppssammansättning: Hudvecksmätning (skinfold)

Externa bidragsgivare

Centrum för idrottsforskning, Magnus Bergvalls stiftelse, Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse, Svenska Läkaresällskapet

Undervisningsuppdrag

Inom grundutbildningen ger vi kurser i anatomi, fysiologi, klinisk fysiologi, vetenskaplig metod, statistik, fysisk aktivitet och kost. Vi undervisar på följande program: arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker (inriktning fysiologi och laboratoriemedicin), läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor samt högskoleingenjörer från KTH. Vi ger också fristående kurser och forskarutbildningskurser samt KIs första MOOC-kurs. Vi handleder även kandidat-, magister- och masteruppsatser.

Utvalda publikationer

Nutrient ingestion increased mTOR signaling, but not hVps34 activity in human skeletal muscle after sprint exercise.
Rundqvist H, Lilja M, Rooyackers O, Odrzywol K, Murray J, Esbjörnsson M, et al
Physiol Rep 2013 Oct;1(5):e00076

Obese children without comorbidities have impaired microvascular endothelial function.
Hedvall Kallerman P, Hagman E, Edstedt Bonamy A, Zemack H, Marcus C, Norman M, et al
Acta Paediatr. 2014 Apr;103(4):411-7

Nocturnal blood pressure non-dipping is prevalent in severely obese, prepubertal and early pubertal children.
Westerståhl M, Hedvall Kallerman P, Hagman E, Ek A, Rössner S, Marcus C
Acta Paediatr. 2014 Feb;103(2):225-30

Sprint exercise enhances skeletal muscle p70S6k phosphorylation and more so in women than in men.
Esbjörnsson M, Rundqvist H, Mascher H, Österlund T, Rooyackers O, Blomstrand E, et al
Acta Physiol (Oxf) 2012 Jul;205(3):411-22

Reduction in plasma leucine after sprint exercise is greater in males than in females.
Esbjörnsson M, Rooyackers O, Norman B, Rundqvist H, Nowak J, Bülow J, et al
Scand J Med Sci Sports 2012 Jun;22(3):399-409

Metabolism