Forskargruppen för studier av interaktion mellan pro och eukryota celler

This page in English

Klinisk mikrobiologi med inriktning mot studier av interaktioner mellan mikroorganismer för ökad förståelse för virulens och överlevnad.

Sambandet mellan olika vattenburna mikroorganismer med sjukdomsfrakallande förmåga studeras. I första hand studeras interaktionen mellan frilevande amöbor och kolerabakterier. Övriga bakterier av intresse för dessa studier är Francisella, Pseduomans, Stafylokocker och Shigella. Arbetet utförs med samarbetspartners från Sudan, Singapore och Skottland.

Forskargruppsledare Gunnar Sandström

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

 • Odlingstekniker för amöba
 • PCR
 • Sekvensering
 • Facs-scan
 • Mikroskopiering
 • Isolering av DNA, total och mRNA
 • Agarose gel electrofores
 • PCR och In situ hybridization
 • Microarray
 • Enzyme Linked Immunosorbant assays (ELISA)
 • Western blot
 • Cellodling
 • FACS
 • Microbial cell enrichment

Externa bidragsgivare

SIDA, MSB och Swedish Consultation.

Undervisningsuppdrag

Ordförande programnämnd 6, BMA, SSK, Optiker, RtSSK, Tandläkarprogrammet, Tandhygienist programmet samt Biomedicneprogrammet.

Utvalda publikationer

Temperature Depended Role of Shigella flexneri Invasion Plasmid on the Interaction with Acanthamoeba castellanii.
Saeed A, Johansson D, Sandström G, Abd H
Int J Microbiol 2012 ;2012():917031

ToxR of Vibrio cholerae affects biofilm, rugosity and survival with Acanthamoeba castellanii.
Valeru S, Wai S, Saeed A, Sandström G, Abd H
BMC Res Notes 2012 Jan;5():33

Detection of Vibrio cholerae and Acanthamoeba species from same natural water samples collected from different cholera endemic areas in Sudan.
Shanan S, Abd H, Hedenström I, Saeed A, Sandström G
BMC Res Notes 2011 Apr;4():109

Acanthamoeba-bacteria: a model to study host interaction with human pathogens.
Sandström G, Saeed A, Abd H
Curr Drug Targets 2011 Jun;12(7):936-41

Interaction between Vibrio mimicus and Acanthamoeba castellanii.
Abd H, Valeru S, Sami S, Saeed A, Raychaudhuri S, Sandström G
Environ Microbiol Rep 2010 Feb;2(1):166-171

Mikrobiologi