Forskargrupp - Andrej Weintraub & Carl-Erik Nord

This page in English

Vår forskning fokuserar på hur antibiotika påverkar den humana normala mikrofloran under behandling och även på långsikt.

Vi försöker även ta reda på om antibiotikabehandling ger upphov till resistensutveckling. Vi studerar resistensmekanismer samt arbetar med Clostridium difficile infektioner och försöker ta reda på varför vissa patienter drabbas av återkommande infektioner. Kliniska prövningar av antibiotika på friska försökspersoner kan ge en indikation om det föreligger risk för detta. Studier av Clostridium difficile infektioner är viktiga eftersom återfallen av sjukdomen innebär stor lidande för patienten och höga vårdkostnader. Dessutom försöker vi att ta reda på orsaken till diarré hos barn yngre än 5 år i U-länder. Cellväggsantigener hos diarréframkallande bakterier studeras.

Forskargruppsledare Andrej Weintraub

Forskargruppsledare Carl-Erik Nord

Professor, senior

Carl Erik Nord

Telefon: 08-524 836 69
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Carl.Erik.Nord@ki.se

Gruppmedlemmar

Anders SönnerborgProfessor

Forskningstekniker

 • Odling av normalflorebakterier på normala och selektiva medier
 • Isolering av resistenta bakterier
 • Bestämning av antibiotika känslighet
 • Bestämning av antibiotika koncentration i kroppsvätskor
 • Karakterisering av bakterier med:
  • PCR
  • RT-PCR
  • Gaskromatografi
  • MALDI-TOF

Externa bidragsgivare

EU, Svenska Läkaresällskapet, VR, Företag

Undervisningsuppdrag

 Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, SSK, BMA, Tandhygienist programmet

Utvalda publikationer

Antibiotic resistance patterns of intestinal Escherichia coli isolates from Nicaraguan children.
Amaya E, Reyes D, Vilchez S, Paniagua M, Möllby R, Nord C, et al
J. Med. Microbiol. 2011 Feb;60(Pt 2):216-22

Structure of the O-polysaccharide of Vibriocholerae O43 containing a new monosaccharide derivative, 4-(N-acetyl-l-allothreonyl)amino-4,6-dideoxy-D-glucose.
Perepelov A, Kocharova N, Knirel Y, Jansson P, Weintraub A
Carbohydr. Res. 2011 Feb;346(3):430-3

Effect of telavancin on human intestinal microflora.
Rashid M, Weintraub A, Nord C
Int. J. Antimicrob. Agents 2011 Dec;38(6):474-9

Effect of ceftaroline on normal human intestinal microflora.
Panagiotidis G, Bäckström T, Asker-Hagelberg C, Jandourek A, Weintraub A, Nord C
Antimicrob. Agents Chemother. 2010 May;54(5):1811-4

Molecular and clinical characteristics of Clostridium difficile infection in a University Hospital in Shanghai, China.
Huang H, Wu S, Wang M, Zhang Y, Fang H, Palmgren A, et al
Clin. Infect. Dis. 2008 Dec;47(12):1606-8

InfektionsmedicinMikrobiologi