Skip to main content

Forskargrupp - Andrej Weintraub & Carl-Erik Nord

Vår forskning fokuserar på hur antibiotika påverkar den humana normala mikrofloran under behandling och även på långsikt.

Vi försöker även ta reda på om antibiotikabehandling ger upphov till resistensutveckling. Vi studerar resistensmekanismer samt arbetar med Clostridium difficile infektioner och försöker ta reda på varför vissa patienter drabbas av återkommande infektioner. Kliniska prövningar av antibiotika på friska försökspersoner kan ge en indikation om det föreligger risk för detta. Studier av Clostridium difficile infektioner är viktiga eftersom återfallen av sjukdomen innebär stor lidande för patienten och höga vårdkostnader. Dessutom försöker vi att ta reda på orsaken till diarré hos barn yngre än 5 år i U-länder. Cellväggsantigener hos diarréframkallande bakterier studeras.

Forskargruppsledare Andrej Weintraub

Forskargruppsledare Carl-Erik Nord

Professor, senior

Carl Erik Nord

Telefon: 08-524 836 69
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Carl.Erik.Nord@ki.se

Gruppmedlemmar

[ou:465682]

Forskningstekniker

 • Odling av normalflorebakterier på normala och selektiva medier
 • Isolering av resistenta bakterier
 • Bestämning av antibiotika känslighet
 • Bestämning av antibiotika koncentration i kroppsvätskor
 • Karakterisering av bakterier med:
  • PCR
  • RT-PCR
  • Gaskromatografi
  • MALDI-TOF

Externa bidragsgivare

EU, Svenska Läkaresällskapet, VR, Företag

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, SSK, BMA, Tandhygienist programmet

Utvalda publikationer

20965916

21232736

21982049

20231399

19025371