Skip to main content

Forskargrupp - Agneta Wikman

Vi forskar på effekter vid blodtransfusioner, framställning av blodkomponenter - in vitro och in vivo studier och erytrocyt- och trombocytimmunisering vid graviditet.

Blodtransfusioner

Utvärdering av protokoll vid stora blödningar.

Epidemiologiska studier på korttids- och långtidseffekter av blodtransfusioner.

Blodkomponenter

Trombocyter: faktorer som initierar trombocytskador vid förvaring, påverkan av framställningsmetoder och lagring

Erytrocyter: effekter vid framställning och förvaring

I ett EU-projekt som involverar flera landsting i Sverige och flera leverantörer av plast- och medicinsk utrustning vill man framställa blodpåsar i en ny icke PVC plast som ett alternativ till nuvarande PVC-DEHP plast. Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara ansvarigt för utvärdering och in vitro studier för förvaring av erytrocyter och trombocyter i de nya plastpåsarna kombinerat med ny förvaringslösning.

Immunisering vid graviditet

Erytrocytimmunisering: Databasstudier av klinisk effekt på barnet vid anti-D och andra erytrocytimmuniseringar. Foster RHD screening i maternell plasma och riktad Rh-profylax. Klinisk,diagnostisk och hälsoekonomisk utvärdering.

rombocytimmunisering: Kliniska och experimentella studier vid anti-HPA och anti-HLA immunisering. Utvärdering av kliniska protokoll. Utvecklande av ett profylaxläkemedel mot HPA-1a immunisering i ett EU-projekt.

Forskargruppsledare Agneta Wikman

Gruppmedlemmar

Anette MörtbergAnknuten
Per SandgrenAnknuten
Agneta WikmanAnknuten

Forskningstekniker

  • Databasstudier
  • Experimentella studier (molekylärbiologiska metoder, flödescytometri, ELISA-metoder)

Externa bidragsgivare

ALF, Anslag inom EU-projekt

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Vårdhögskolan BMA utbildningen

Utvalda publikationer

Fetal intracranial haemorrhages caused by fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: an observational cohort study of 43 cases from an international multicentre registry.
Tiller H, Kamphuis M, Flodmark O, Papadogiannakis N, David A, Sainio S, et al
BMJ Open 2013 Mar;3(3):

Consequences of being Rhesus D immunized during pregnancy and how to optimize new prevention strategies.
Tiblad E, Westgren M, Pasupathy D, Karlsson A, Wikman A
Acta Obstet Gynecol Scand 2013 Sep;92(9):1079-85

Effect of plasma-to-RBC ratios in trauma patients: a cohort study with time-dependent data*.
Halmin M, Boström F, Brattström O, Lundahl J, Wikman A, Östlund A, et al
Crit. Care Med. 2013 Aug;41(8):1905-14

23889505

Noninvasive single-exon fetal RHD determination in a routine screening program in early pregnancy.
Wikman A, Tiblad E, Karlsson A, Olsson M, Westgren M, Reilly M
Obstet Gynecol 2012 Aug;120(2 Pt 1):227-34