Forskargrupp - Agneta Wikman

This page in English

Vi forskar på effekter vid blodtransfusioner, framställning av blodkomponenter - in vitro och in vivo studier och erytrocyt- och trombocytimmunisering vid graviditet.

Blodtransfusioner

Utvärdering av protokoll vid stora blödningar.

Epidemiologiska studier på korttids- och långtidseffekter av blodtransfusioner.

Blodkomponenter

Trombocyter: faktorer som initierar trombocytskador vid förvaring, påverkan av framställningsmetoder och lagring

Erytrocyter: effekter vid framställning och förvaring

I ett EU-projekt som involverar flera landsting i Sverige och flera leverantörer av plast- och medicinsk utrustning vill man framställa blodpåsar i en ny icke PVC plast som ett alternativ till nuvarande PVC-DEHP plast. Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara ansvarigt för utvärdering och in vitro studier för förvaring av erytrocyter och trombocyter i de nya plastpåsarna kombinerat med ny förvaringslösning.

Immunisering vid graviditet

Erytrocytimmunisering: Databasstudier av klinisk effekt på barnet vid anti-D och andra erytrocytimmuniseringar. Foster RHD screening i maternell plasma och riktad Rh-profylax. Klinisk,diagnostisk och hälsoekonomisk utvärdering.

rombocytimmunisering: Kliniska och experimentella studier vid anti-HPA och anti-HLA immunisering. Utvärdering av kliniska protokoll. Utvecklande av ett profylaxläkemedel mot HPA-1a immunisering i ett EU-projekt. 

Forskargruppsledare Agneta Wikman

Gruppmedlemmar

Anette MörtbergAnknuten
Per SandgrenAnknuten
Agneta WikmanAnknuten

Forskningstekniker

  • Databasstudier
  • Experimentella studier (molekylärbiologiska metoder, flödescytometri, ELISA-metoder)

Externa bidragsgivare

ALF,  Anslag inom EU-projekt

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Vårdhögskolan BMA utbildningen

Utvalda publikationer

Fetal intracranial haemorrhages caused by fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: an observational cohort study of 43 cases from an international multicentre registry.
Tiller H, Kamphuis M, Flodmark O, Papadogiannakis N, David A, Sainio S, et al
BMJ Open 2013 Mar;3(3):

Consequences of being Rhesus D immunized during pregnancy and how to optimize new prevention strategies.
Tiblad E, Westgren M, Pasupathy D, Karlsson A, Wikman A
Acta Obstet Gynecol Scand 2013 Sep;92(9):1079-85

Effect of plasma-to-RBC ratios in trauma patients: a cohort study with time-dependent data*.
Halmin M, Boström F, Brattström O, Lundahl J, Wikman A, Östlund A, et al
Crit. Care Med. 2013 Aug;41(8):1905-14

Random aggregates in newly produced platelet units are associated with platelet activation and release of the immunomodulatory factors sCD40L and RANTES.
Sandgren P, Meinke S, Eckert E, Douagi I, Wikman A, Höglund P
Transfusion 2014 Mar;54(3):602-12

Noninvasive single-exon fetal RHD determination in a routine screening program in early pregnancy.
Wikman A, Tiblad E, Karlsson A, Olsson M, Westgren M, Reilly M
Obstet Gynecol 2012 Aug;120(2 Pt 1):227-34

Immunologi