Examen/disputation

Dags att disputera

Ansökan/underskrifter

Innan ansökan om disputation / licentiatexamen lämnas in till Disputationskommittén vid KI (senast 10-11 veckor innan examen), skall den tillstyrkas av studierektor och prefekt. Tänk på att vara ute i god tid!

Efter disputation

Skicka det ifyllda disputationsprotokollet i original till utbildningssadministratören för forskarutbildning, som kontrollerar att "alla kurser klara" finns, sätter avslutningsdatum för handledarna, skriver in avhandlingstiteln och datum för disputation för att sedan skicka ett nytt LADOK utdrag tillsammans med originalprotokollet till examenshandläggare i disputationskommittén.

Examensbevis

Alla som avlägger doktors- eller licentiatexamen vid KI ska på begäran få ett examensbevis. Examensbeviset är det officiella dokument som intygar erhållen forskarexamen. Diplomet som delas ut vid promoveringen är inte ett officiellt dokument.

Examensbeviset kan endast skrivas ut i ett original. Om originalet försvinner eller om du av andra anledningar behöver en vidimerad kopia, kontakta: registrator@ki.se.

Utbildningsadministratör

Arja Kramsu

Telefon: 08-524 836 44
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Arja.Kramsu@ki.se

Forskarutbildning