Skip to main content

Administration

På institutionens administrativa kansli hjälper vi dig med ekonomi, -utbildnings och personalärenden.

Ekonomigruppen har en unik kontroll och lång erfarenhet av att förvalta institutionens pengar. Vår HR-ansvariga hjälper till med alla sorters personalärenden på individ-, grupp-, lednings- och avdelningsnivå. Ansvar för institutionens externa och interna hemsida har vår kommunikatör i kombination med att även assistera prefekten. Vår administrativa chef har det övergripande ekonomiska ansvaret på institutionen samt personalansvar för hela administrativa kansliet. Studentadministrationen stödjer studenter och lärare i allehanda ärenden kring utbildning för vissa utvalda program.

Personal

Marjan Amiri Samordnare

Marjan.Amiri@ki.se

08-524 837 86

  Hermon Berhane Ekonomiansvarig

hermon.berhane@ki.se

08-524 836 77

Marie Björklund Ekonom

marie.bjorklund@ki.se

08-524 879 92

  Sara Ceven Ekonomihandläggare

sara.ceven@ki.se

08-524 837 22

Michael Davoren Tekniker

michael.davoren@ki.se

08-524 800 65

Jenny Degerholm Langsmo Administrativ chef

jenny.degerholm.langsmo@ki.se

08-524 837 04

Hanna Gador (fd Eriksson) Avdelningsadministratör

Hanna.Gador@ki.se

08-524 875 43

Mikael Hammarstedt Samordnare

mikael.hammarstedt@ki.se

08-524 838 42

  Ulla Hedebrant Biomedicinsk analytiker

ulla.hedebrant@ki.se

Britt Isaksson Studievägledare

Britt.Isaksson@ki.se

08-524 881 80

Arja Kramsu Utbildningsadministratör

Arja.Kramsu@ki.se

08-524 836 44

Rasmus Larsson Tekniker

rasmus.larsson.1@ki.se

Martina Lystedt Personalansvarig

martina.lystedt@ki.se

08-524 887 09

Ingela Norström Utbildningsadministratör

Ingela.Norstrom@ki.se

08-524 837 87

Anna Rönnbäck Personalansvarig

anna.ronnback@ki.se

08-524 837 05

Christina Sundqvist (Sandström) Kommunikatör

christina.sundqvist@ki.se

08-524 869 70

  Staffan Törestad Arkivarie

staffan.torestad@ki.se

Mona Wahlström Utbildningsadministratör

Mona.Wahlstrom@ki.se

08-524 837 09

Lena Wallin Redovisningsansvarig

Lena.Wallin@ki.se

08-524 837 57

Naradja Wissmar Administratör

Naradja.Wissmar@ki.se

Adress

Administrativa kansliet finns på Alfred Nobels Allé 8, plan 8
Studentadministrationen finns på Alfred Nobels Allé 10,  Plan 3 
HUDDINGE

Karta


Visa större karta

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen hemsida