Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ges inom ramen för OpenLab, en plats där studenter och lärare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar du med att i en interdisciplinär grupp utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna. I projektgrupper får du arbeta med reella problem som staden och länet idag brottas med.

Svåra problem kräver ofta nytt tänkande för att kunna lösas. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på i samarbetet mellan olika kunskapsfält och yrkesroller. Du lär dig att få ett team att fungera i projekt med skarpa frågeställningar och en närvarande uppdragsgivare och uppdragsgivaren får nya idéer hur man kan lösa viktiga frågor som påverkar samhället i en nära framtid. Då internationella studenter också deltar är kursens arbetsspråk engelska.

Mer information om OpenLab

Anmälan HT18

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 03 september 2018 - 20 januari 2019
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-11002

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista kompletteringsdag 21 juni 2018. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2018 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Anmälan VT19

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 21 januari 2019 - 09 juni 2019
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
 • Anmälningskod: KI-12003

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista kompletteringsdag 3 december 2018. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2018 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 september 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sofia Vikström, sofia.vikstrom@ki.se
Eric Asaba, eric.asaba@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Mer information om OpenLab

Visa kursplanen