Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi

This page in English

Syftet med dessa kurser är fortsatt fördjupning i specifika uppgifter med kunskaperna från Funktion B. 

Anestesi, analgesi och kirurgi på råtta och mus med Paul Flecknell (1,5 hp)

Det huvudsakliga målet med denna tvådagarskurs är utbildning och övning i anestesi, analgesi och kirurgi på möss och råttor. Instruktör i denna kurs är den internationellt erkände experten Paul Flecknell.

Procedurer som orsakar smärta och obehag för smågnagare måste utföras med hjälp av anestesi. Smärtlindring sker också postoperativt och kan även behöva användas vid icke-kirurgiska procedurer. Denna kurs innehåller det senaste inom försöksdjurs-anestesi och utbildar dig i de senaste metoderna för smärtlindring. 

Huvudämnen:

  • Anestesi och analgesi på råttor och möss (föreläsning)
  • Upptäckande och utvärdering av smärta och obehag hos råttor och möss (föreläsning och videoexempel)
  • Intubering (praktisk övning)
  • Att välja mellan olika sorters anestesi (teori och praktik)
  • Hur man generellt övervakar anestesi (teori och praktik)

​Läs mer om kursen

Utvärdering av kursen 2018 (på engelska)

Utvärdering av kursen 2017 (på engelska) 

​Kursdatum

Maj 20-24, 2019

Anmälan

Anmäl dig till kursen 

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt, då kursen arrangeras när deltagarantalet är minst 10 personer.

Antagningsordning: doktorander från KI prioriteras, följt av andra deltagare från KI och därefter externa deltagare.

Anmälningsavgift

Doktorander på KI: Ingen avgift

För alla andra sökanden från KI: 7 200 kr (exkl. INDI). 

Deltagare från andra universitet: 9 500 (exkl. moms).  

Plats

Karolinska Institutet, Campus Solna. 

Kirurgiska tekniker på råtta och mus (2 hp)

Specialiserad kurs i kirurgiska tekniker på råtta och mus. Kursen ges som forskarutbildningskurs men även postdoktorer, forskare och djurtekniker kan söka. Kursen ges i samarbete med zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Kursen består av fem dagars heltidsstudier och praktiskt träning i mikrokirurgiska tekniker. Under kursen finns schemalagd tid för att gå igenom de specifika tekniker för råtta och mus som du som student har önskemål om och vill lära dig. Observera att den praktiska träningen genomförs på en avdelning i karantän och att du därför inte kan besöka din egen djuravdelning under kursveckan. 

Det finns plats för 16 studenter per kursomgång. 

Läs mer om kursen

Förkunskaper

För att kunna söka till kursen måste du ha godkänd utbildning i försöksdjursvetenskap på FELASA B-nivå (Directive Function A, D – EU Directive 2010/63, art. 23-26) eller motsvarande.

Kursstart

Datum kommer.

Schema för kursen

Ansök till kursen

Ansökan: Kirurgiska tekniker på råtta och mus

Högskolepoäng

Alla studenter får 2,0 högskolepoäng efter avklarad kurs. För att dina högskolepoäng ska kunna registreras krävs det att du har ett fullständigt svenskt personnummer.

Plats

Komparativ medicins Learning Lab, Karolinska Institutet, Campus Solna. 

Djurförsök