NyheterForskning

Lunchseminarium 19 september: Quality Data Requires Healthy Mice

Publicerat 2017-08-21 15:14. Uppdaterat 2017-08-22 15:13This page in English

Hälsoproblem hos möss kan försena forskningsstudier och försämra forskningens kvalitet. Detta seminarium diskuterar nyckelfaktorerna i planeringen och utförandet av din forskning. Bland annat:

  • Hur man läser och förstår djurhälsorapporter
  • Hur man stallar möss och vad olika "barriärer" innebär
  • Vad man gör när mössen blir sjuka
  • Fallstudier, med betoning på problem som kan uppkomma och hur man löser dem

Anmälan senast 1 september!

Mer om seminariet och anmälan

Djurförsök