KI:s yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändringar av allmänna råd och föreskrifter om försöksdjur (L150)

Publicerat 2017-11-15 14:09. Uppdaterat 2017-11-15 14:12

"Karolinska Institutet tackar för möjligheten att yttra sig över Statens Jordbruksverks (JV) förslag till ändrade föreskrifter L150:XX. KI svarar för nära hälften av all offentlig medicinsk forskning i Sverige och en väsentlig del av KI:s forskning sker med hjälp av djurförsök." 

Läs hela remissvaret

Djurförsök