Skip to main content

Fördjupningskurser

Syftet med dessa kurser är fortsatt fördjupning i specifika uppgifter med kunskaperna från Funktion A.

Fenotypning av genetiskt modifierade möss

Kursen syftar till att visa hur genetiskt modifierade möss kan fenotypas på ett strategiskt sätt.

Kursen är på doktorandnivå (2 hp) men är också öppen för postdocs och forskare. Mer information om kursen.

Datum

12-21 november 2019.

Kursavgift

Du som är registrerad doktorand vid Karolinska Institutet kan gå kursen utan kostnad. 

Övriga deltagare från KI betalar 7 200 SEK (inklusive INDI). Externa deltagare betalar 9 500 SEK (exklusive VAT).

Kursledare

Raoul Kuiper, PhD, DVM Dipl. ECVP Pathology, Karolinska Institutet.

För frågor, kontakta Rafael Frias.

Anmälan

Anmäl dig till kursen.

Anestesi, analgesi och kirurgi på råtta och mus - Paul Flecknell

Det huvudsakliga målet med denna tvådagarskurs är utbildning och övning i anestesi, analgesi och kirurgi på möss och råttor. Instruktör i denna kurs är den internationellt erkände experten Paul Flecknell.

Procedurer som orsakar smärta och obehag för smågnagare måste utföras med hjälp av anestesi. Smärtlindring sker också postoperativt och kan även behöva användas vid icke-kirurgiska procedurer. Denna kurs innehåller det senaste inom försöksdjurs-anestesi och utbildar dig i de senaste metoderna för smärtlindring. Kursen motsvarar 1,5 hp.

Huvudämnen:

  • Anestesi och analgesi på råttor och möss (föreläsning)
  • Upptäckande och utvärdering av smärta och obehag hos råttor och möss (föreläsning och videoexempel)
  • Intubering (praktisk övning)
  • Att välja mellan olika sorters anestesi (teori och praktik)
  • Hur man generellt övervakar anestesi (teori och praktik)

Läs mer om kursen Anestesi, analgesi och kirurgi på råtta och mus.

​Kursdatum

2-6 december 2019.

Anmälan

Anmäl dig till kursen

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt, kursen arrangeras när deltagarantalet är minst tio personer.

Antagningsordning: Doktorander från Karolinska Institutet prioriteras, följt av andra deltagare från KI och därefter externa deltagare.

Anmälningsavgift

Doktorander på Karolinska Institutet: Ingen avgift.

För alla andra sökanden från KI: 7 200 kr (exkl. INDI).

Deltagare från andra universitet: 9 500 (exkl. moms).

Plats

Karolinska Institutet, Campus Solna.

Utvärderingar (engelska)