Övre gastrointestinal kirurgi

Forskningsgruppen bedriver klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Fokusområden är Gallstenssjukdom, Bukspottkörtelinflammation, Fetma, Magsår och Ultraljudsdiagnostik vid kirurgiska sjukdomar.

Pågående projekt

Forskningsprojekt Projektansvarig KI SÖS
Kirurgiskt ultraljud och gallstenssjukdom A. Sondén
Kortare vårdtid för patienter med mild akut pankreatit T. Agustsson
Utvecklande av endoskopisk terapi vid akut pankreatit A. Sondén
Komplicerad ulkussjukdom- prevention och behandling A. Sondén
Komplikationer och gallkirurgi A. Sondén
Regional bedövning och kirurgi T. Agustsson
Fettmetabolism T. Agustsson

Forskargrupp

Anders Sondén, MD. PhD, forskargruppsledare

Thorhallur Agustsson, MD. PhD

Magdalena Plecka Östlund, MD. PhD

Martin Dahlberg, MD. PhD

Camilla Gustafsson, MD, forskarstuderande

Rebecka Zacharias, MD, forskarstuderande

Emma Sverdén, MD, forskarstuderande

Forskarstuderande anknutna via handledarskap

Anders Olsson, MD, forskarstuderande

Övriga anknutna

Ted Leinsköld, MD, Sektionschef ÖGI sektionen, vo Kirurgi, Södersjukhuset

Anna Lindelius, MD, PhD

Anna Augustssen, MD

Pågående samarbeten med forskargrupper inom Karolinska Institutet och andra universitet

Jesper Lagergren, Professor, Enheten för övre gastrointestinal kirurgi, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, KI

Ulf Gunnarsson, Professor, Umeå Universitet

Mikael Rydén, Professor, Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, Institutionen för Medicin, Huddinge, KI

Staffan Holmin, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Magnus Nilsson, Docent, CLINTEC, KI

Klara Bolander Laksov, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Italo Masiello, Docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI

Bengt Isaksson, Docent, CLINTEC, KI

Cecilia Strömberg, MD, PhD, CLINTEC, KI

Planerade projekt

Forskningsprojekt Projektansvarig KI SÖS
Kirurgi för fetma M. Plecka Östlund
T. Agustsson
Laparoskopisk simulering M. Dahlberg
ICG cholangiografi vid laparoskopisk kirurgi och robotkirurgi T. Agustsson
Perifert inlagd central venkateter (PICC-line) T. Agustsson

 Utvalda publikationer

1.  Risk Factors for Marginal Ulcer After Gastric Bypass Surgery for Obesity: A Population-based Cohort Study.
Sverdén E, Mattsson F, Sondén A, Leinsköld T, Tao W, Lu Y, et al
Ann. Surg. 2016 Apr;263(4):733-7

2. Minimal versus definitive surgery in managing peptic ulcer bleeding: a population-based cohort study.
Sverdén E, Sondén A, Leinsköld T, Lagergren J, Lu Y
Dig Surg 2014 ;31(4-5):276-82

3. Increased admission for alcohol dependence after gastric bypass surgery compared with restrictive bariatric surgery.
Ostlund M, Backman O, Marsk R, Stockeld D, Lagergren J, Rasmussen F, et al
JAMA Surg 2013 Apr;148(4):374-7

4. Increased risk of colorectal cancer after obesity surgery.
Derogar M, Hull M, Kant P, Östlund M, Lu Y, Lagergren J
Ann. Surg. 2013 Dec;258(6):983-8

5. Adipose tissue volume is decreased in recently diagnosed cancer patients with cachexia.
Agustsson T, Wikrantz P, Rydén M, Brismar T, Isaksson B
Nutrition 2012 Sep;28(9):851-5

6. Patient factors influencing the effect of surgeon-performed ultrasound on the acute abdomen.
Lindelius A, Pettersson H, Adami J, Törngren S, Sondén A
Crit Ultrasound J 2010 Dec;2(3):97-105

7. Mechanism of increased lipolysis in cancer cachexia.
Agustsson T, Rydén M, Hoffstedt J, van Harmelen V, Dicker A, Laurencikiene J, et al
Cancer Res. 2007 Jun;67(11):5531-7

Övre gastrointestinal forskning