Skip to main content

Medicinsk pedagogik

Sari Ponzers forskargrupp inom medicinsk pedagogik arbetar med utveckling av interprofessionell utbildning, betydelsen av mentorskap för studenter i deras professionella utveckling samt hur studenter lär sig och hur deras lärande bäst kan stödjas inom den kliniska verksamheten. Läs gärna mer på de engelska sidorna.