Föreläsningar och seminarier

Workshop: "Att ge effektiv återkoppling", Daniel Raemer, USA

2015-11-0514:00 till 16:00 Kliniskt träningscentrum, konferensrum 3, entréplan, Jägargatan 20Södersjukhuset

Workshop: ”Att ge effektiv återkoppling” Daniel Raemer

Daniel Raemer är docent i anestesi, Harvard Medical School och
bioingenjör, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts,
USA

Vi kommer att analysera olika pedagogiska återkopplingsstilar, speciellt i svåra situationer
där deltagarna inte presterat så bra. Vi provar också de effektivaste återkopplingsmetoderna.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till italo.masiello@sodersjukhuset.se.

Datum: 5 november
Tid: Kl. 14.00–16.00
Plats: Kliniskt träningscentrum, konferensrum 3, entréplan, Jägargatan 20, Södersjukhuset

Contact person: Italo Masiello