Konferenser och symposier

Inbjudan till symposium: Global kirurgi under "Kirurgins År" 2015

2015-09-1807:30 till 16:30 Hörsalen, Capio S:t Görans sjukhus, S:t Göransplan 1, StockholmAnnan

Global surgery – a paradigm shift in global health

År 2015 har kommit att kallas ”Kirurgins år”. Världshälsoorganisationen WHO lyfter nu fram kirurgi som en självklar del av global hälsa och tidskriften Lancets nyligen publicerade rapport visade att 5 miljarder människor saknar tillgång till kirurgisk sjukvård. Rapporten visar hur kirurgisk sjukvård skall stärkas globalt till år 2030.

Men vad betyder detta för svensk kirurgi, svensk kirurgisk forskning och svenskt hälsobistånd till låginkomstländer?

Detta är ämnet för första internationella mötet om global kirurgi i Sverige, som hålls den 18 september 2015. Vid mötet kommer ett skandinaviskt nätverk för aktörer inom global kirurgi bildas.

Läkare, sjuksköterskor, forskare, studenter och andra intresserade är varmt välkomna till en dag med spännande föreläsningar och tankeväckande diskussioner.

För mer information: http://capiostgoran.se/ovrigt/global-kirurgi/