Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Ulrika Wallgren, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

2015-10-2010:00 Rum Maria, plan 1, KI SÖSSödersjukhuset

Identification of the adult Septic Patient in the Prehospital and Emergency Department Setting

Betygsnämnd:

Professor Bengt Fridlund, Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan

PhD Susanne Järhult, Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper

PhD Patrik Gille Johnson, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Handledare:

Docent Lisa Kurland, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Jan Sjölin, Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper

Contact person: Ulrika Wallgren