Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Andrea Hållstam, Vo Ane/IVA

2014-04-2414:00 Rum Sofia, plan 0Södersjukhuset

Patienter med långvarig smärta – en kvantitativ och kvalitativ långtidsuppföljning av behandling eller rehabilitering vid smärtmottagning

Betygsnämnd

Professor Carol Tishelman, Karolinska Institutet, Inst. för lärande, informatik, management och etik

Professor Ann Langius -Eklöf, Karolinska Institutet, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

MD, SRCPC, ÖL Stephen Butler, Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Akademiska sjukhuset

Handledare

Med Dr. Monika Löfgren, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Adj. Professor, ÖL Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Professor, ÖL Christer Svensén, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Andrea Hållstam