Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Ludvig Elfwén

2017-11-0814:00 Rum Maria, 1 trappa upp från sal Ihre (hiss P, plan 0)Södersjukhuset

Impact of coronary angiography in survivors of out-of-hospital cardiac arrest

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
VO Kardiologi

Betygsnämnd:
Docent Hans Persson, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Med dr Christian Rylander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Akademin, Avd. för kliniska vetenskaper
Med dr Andreas Rûck, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Handledare:
Med dr Per Nordberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Docent Jacob Hollenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Professor Leif Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Med dr Ulf Jensen, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Ludvig Elfwén
Kardiologi