Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Ida Bergman

2017-06-0913:00 Sal Tanto, Hiss G, plan 8Södersjukhuset

Female pelvic floor disorders; clinical aspects of surgical treatments

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:
Professor Kerstin Nilsson, Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Docent Pia Teleman, Lunds Universitet / Skånes Universitetssjukhus
PhD Eva Uustal, Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medicinska fakulteten

Handledare:
PhD Marion Ek, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
PhD Marie Westergren-Söderberg, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Docent Anders Kjaeldgaard, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Contact person: Ida Bergman
Gynekologi