Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Caroline Olsson

2017-03-1013:00 Rum Maria (hiss P, plan 0, 1tr upp från Ihre)Södersjukhuset

Läkares specialitetsval – faktorer relaterade till personlighet, utbildning- och socioekonomisk bakgrund

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:
Professor Hans Hjelmqvist, Örebro Universitet / Örebro Universitetssjukhus
Med dr. Janet Mattsson, Röda Korsets Högskola, Stockholm
Docent Anna-Karin Edstedt Bonamy, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna / Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Handledare:
Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Med dr. Tomas Bexelius, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik
Med dr. Hans Järnbert Pettersson, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Med dr. Susanne Kalén, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Caroline Nilsson