Halvtidskontroller

Half-time seminar: Sara Fagerstedt, Dept. of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

2015-01-2210:00 Sal Ihre, plan 0Södersjukhuset

Lifestyle, dietary and environmental exposures in infancy and development of allergic sensitization

Board:

PhD Anna-Karin Edstedt Bonamy, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa

Professor Anders Hjern, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Professor Maria Jenmalm, Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Supervisors:

PhD Johan Alm, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

PhD Axel Mie, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Marie Vahter, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin