Halvtidskontroller

Half-time seminar: Per Thunqvist, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset/IMM

2014-12-1513:00 Blå Hallen, Institutet för MiljömedicinCampus Solna

Bronkobstruktiva symptom och lungfunktionsutveckling bland för tidigt födda barn med tidiga astmasymtom

Betygsnämnd:

PhD Lars Björklund, Skånes Universitetssjukhus

Docent Lars Lagerstrand, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

PhD Emma Göksör, Göteborgs universitet, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Handledare:

Docent Erik Melén, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin

PhD Jenny Hallberg, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin

Professor Mikael Norman, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Docent Per M Gustafsson, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin

Contact person: Per Thunqvist