Halvtidskontroller

Half-time seminar: Maria Cronhjort, Dept. of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

2015-03-0413:00 Konferensrummet, Ane/IVA, plan 6, hiss HSödersjukhuset

Hemodynamic optimization and timing of antibiotics in septic ICU patients

Board:

Professor Jan Wernerman, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning, intervention och teknik

Docent Miklos Lipcsey, Uppsala Universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper

Docent Michelle S Chew, Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper

Supervisors:

Professor Christer Svensén, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med dr Eva Joelsson Alm, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med dr Johan Mårtensson, Karolinska Institutet, Inst. för fysiologi och farmakologi

Contact person: Maria Cronhjort