Halvtidskontroller

Half-time seminar: Magnus Jonsson, Vo Kirurgi

2014-11-2813:00 Kirurgbiblioteket, plan 4Södersjukhuset

Methodological aspects on carotid artery intervention

Betygsnämnd:

Docent Mia von Euler, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Tim Resch, Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper, Malmö

Docent Joy Roy, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

Handledare:

PhD David Lindström, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

Professor Anders Wanhainen, Uppsala Universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper

PhD Peter Gillgren, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Bengt Berg, Södersjukhuset AB, Sektionen för kärlkirurgi

Contact person: Magnus Jonsson