Halvtidskontroller

Half-time seminar: Eric Rydman, Dept. of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

2015-03-2416:00 Rum Högalid, plan 0Södersjukhuset

Whiplash injuries – new concepts for identification of patients with high risk of non-recovery

Board:

Professor Lars Weidenhielm, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

MD, PhD Jouko Kivioja, Capio Ortopediska Huset

MD, PhD Per Ekman, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Supervisors:

Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

MD, PhD Carin Ottosson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

PhD Hans Järnbert Pettersson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

MD, PhD Ulric Villers, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Eric Rydman