Föreläsningar och seminarier

Föreläsning Professor Alison Halliday University of Oxford

2017-02-0916:30 sal Ihre, (hiss P, plan 0)Södersjukhuset

KI SÖS och Kirurgkliniken, kärlsektionen, Södersjukhuset

inbjuder till en heders- och inspirationsföreläsning med titeln

How Family History Becomes Reality - Doctors, Smoking and Career

med Professor Alison Halliday, Nuffield Department of Surgery, University of Oxford

Alison är professor i kärlkirurgi och senior författare till ett antal publikationer i t.ex. Lancet. Hennes huvudintresse är carotiskirurgi, men den aktuella föreläsningen kommer att rikta sig till alla som har ett intresse för kärlsjukdom, rökning och hereditet.

Ingen föranmälan.

Varmt välkomna!

Contact person: Peter Gillgren
Hjärt-kärlsjukdomar