Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: ” Kvalitativa ansatser för vårdforskning – fenomenologi, hermeneutik och klinisk applikation” , Maria Arman

2015-11-0915:00 till 16:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Forskningsnätverket för sjuksköterskor på Södersjukhuset bjuder in till föreläsning

Maria Arman delar med sig av bakgrund till och erfarenheter av att genomföra kliniska forskningsprojekt med kvalitativa metoder. Dialog och frågor varmt välkomna.

Välkomna!

Gisela Vogel: gisela.vogel@sodersjuhuset.se

Annika Berglund: annika.berglund@sodersjukhuset.se

Helena Berglund: helena.berglund@sodersjukhuset.se

Contact person: Gisela Vogel