Disputationer

Dissertation: Victoria Rosengren, Dept. of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

2015-02-2009:00 Aulan, plan 6, hiss GSödersjukhuset

Protein expression analysis of insulin producing cells exposed to endoplasmic reticulum stress

 Opponent:

 Professor Nils Welsh, Uppsala universitet, Inst. för medicinsk cellbiologi

 Board:

 Docent Anneli Björklund, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

 Professor Fredrik Palm, Linköpings universitet, Inst. för medicin och hälsa

 Professor Jacob Odeberg, KTH, Science for Life Laboratory

 Supervisors:

 Docent Henrik Ortsäter, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 PhD Henrik Johansson, Karolinska Institutet, Inst. för onkologi-patologi