Disputationer

Disputation Tove Wallström

2018-10-0509:00 Södersjukhusets Aula, (hiss C, plan 6)Södersjukhuset

Temat för Tove Wallströms doktorsavhandling är igångsatta förlossningar hos kvinnor med eller utan tidigare kejsarsnitt. Syftet med forskningen är att hitta den metod som är mest säker och effektiv för både mamman och barnet. Disputationen är öppen för allmänheten. 

Ur sammanfattningen

Tove Wallström, foto: privat.”Det övergripande syftet med avhandlingen är att identifiera faktorer som är viktiga för beslutet av förlossningsinduktionen och att ta reda på vilken metod som är den mest effektiva och säkra för kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. /…/ Vanligtvis är spontan start av förlossningen att föredra, eftersom det i allmänhet betyder lägre risk för komplikationer jämfört med förlossningsinduktion. Om förlossningen behöver induceras hos kvinnor med ett ogynnsamt cervixstatus är en oral lösning av misoprostol en säker och billig metod som är lätt att kontrollera och kan användas i alla kontexter eftersom det ger en hög lyckandefrekvens av vaginala förlossningar utan överstimulering. Oralt administrerat misoprostol är också en bra metod för förlossningsinduktion bland kvinnor med ett tidigare genomgånget kejsarsnitt och är lika säker som när man använder ballongkateter. Båda metoderna ger en hög lyckandefrekvens av vaginal förlossning efter tidigare genomgånget kejsarsnitt (nästan 70%) trots en omogen cervix. Dessa studier ger ytterligare stöd för användandet av en oral lösning av misoprostol för förlossningsinduktion som överensstämmer med rekommendationerna från FIGO.”

Avhandlingens titel och referens

Factors of importance for labor induction 

Tove Wallström, Karolinska Institutet (2018)
ISBN 978-03-2340-067-1

Läs mer och ladda ner avhandlingen
 

Deltagare

Opponent:
Professor Thora Steingrimsdottir, University of Iceland, School of Health Sciences

Betygsnämnd: 
Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Docent Josefine Nasiell, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Professor emeritus Per Olofsson, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Handledare: 
Docent Eva Wiberg-Itzel, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Professor Helena Åkerud, Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Professor Elisabeth Darj, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Professor Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa.

Tove Wallström är förlossningsläkare och doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Vo Kvinnosjukvård och förlossning. Disputationen är öppen för allmänheten och ingår som en del i Karolinska Institutets bidrag till programmet för Nobel Calling 2018. Disputationen sker på svenska. 

 

Contact person: Tove Wallström
Obstetrik