Disputationer

Disputation: Susanne Glaumann, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

2014-05-2309:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Allergy diagnosis in children IgE-sensitized to peanut - Clinical and Immunological Evaluation

Opponent

Professor Barbara Ballmer-Weber, University Hospital Zürich, Dept. of Dermatology, Allergy Unit, Switzerland

Betygsnämnd

Docent Lennart Nilsson, Hälsouniversitetet i Linköping, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Professor Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Professor Catarina Almqvist Malmros, Karolinska Institutet, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Handledare

Docent Caroline Nilsson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Anna Nopp Scherman, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Professor Magnus Borres, Uppsala Universitet, Inst. för kvinnors och barns hälsa

Professor S.G.O. Johansson, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna