Disputationer

Disputation: Per Nordberg, Vo Kardiologi

2014-04-3009:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Avhandlingens titel

Various aspects of treatment in cardiac arrest prior to hospital arrival

Opponent

MD, PhD Lars Wik, University of Oslo, Institute for Experimental Medical Research, Oslo University Hospital, National Centre of Prehospital Emergency Care

Betygsnämnd

Adj. Professor Cecilia Linde, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Docent Hans Persson, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Docent Tobias Cronberg, Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper

Handledare

Adj. Professor Leif Svensson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med. Dr Jacob Hollenberg, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med. Dr Sune Forsberg, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Per Nordberg